Klasztor Franciszkanów
ul. Reformacka 4
31-012 Kraków

tel. 12-422-29-66
kancelaria tel. 12-423-04-59

Formularz kontaktowy: