Kiedy Jezus wyszedł z lodzi, wybiegł Mu naprzeciw człowiek opętany przez złego ducha. Przybiegł do Niego, upadł na kolana i oddał Mu pokłon. Zauważmy ciekawy szczegół. To nie mieszkańcy są opętani, ale ten człowiek. Ale też to nie mieszkańcy biegną do Jezusa, lecz ten opętany człowiek. To nie

mieszkańcy oddają pokłon Jezusowi, ale ten opętany człowiek.
Dziś jest podobnie. To ludzie chorzy, zniewoleni częściej szukają Jezusa, oddają Mu pokłon jako swojemu Panu, a nie ci, którzy są zdrowi lub za takich się uważają. Często zdrowym wydaje się, że skoro nie popełnili ciężkiego grzechu nikogo nie zabili nikomu nic nie ukradli, to znak, że nie mają żadnych grzzechów, że nie musza się spowiadać. Tacy ludzie tak naprawdę już nie potrzebują Jezusa. Nie potrzebują Tego, który przebacza grzechy, okazuje miłosierdzie, uwalnia od zla, uzdrawia z wszelkich chorób i dolegliwości. Przecież oni są wolni, zdrowi i sprawiedliwi. Kto potrzebuje Bożego Miłosierdzia? Człowiek, który jest grzeszny. Kto potrzebuje Jezusa, który uzdrawia? Człowiek, który jest chory. Kto potrzebuje Jezusa, który uwalnia z niewoli zła? Człowiek, który jest zniewolony.
Czy ty potrzebujesz Jezusa? Jezus Chrystus jest Tym, który uzdrawia! Jezus jest tym Który uwalnia!

o. Józef Witko


Pobłogosław Boże ten ten posiłek, aby on przyczynił się do odnowienia naszych sił psychicznych,  fizycznych i duchowych i aby poszedł w mięśnie a nie w tłuszcz. Amen