Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

RODZICE powinni umówić się na rozmowę z Rektorem kościoła (Gwardianem klasztoru), który wystawi im pismo do Proboszcza Bazyliki Mariackiej w Krakowie z prośbą o zgodę na udzielenie Sakramentu Chrztu w naszym Sanktuarium. Następnie należy udać się do Kancelarii Parafii Mariackiej z następującymi dokumentami:

  • Świadectwo Sakramentu Małżeństwa Rodziców Dziecka (lub świadectwo ślubu cywilnego)
  • dowód osobisty ojca lub matki
  • zgoda Proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania
  • odpis aktu urodzenia dziecka z USC
  • zaświadczenia od proboszcza miejsca zamieszkania dla kandydatów na Rodziców Chrzestnych (w uzasadnionych przypadkach może być jeden Rodzic Chrzestny)