Małżeństwo

Sakrament małżeństwa

 

Narzeczeni powinni umówić się na rozmowę z Rektorem kościoła (Gwardianem klasztoru), który wystawi im pismo do Proboszcza Bazyliki Mariackiej w Krakowie z prośbą o zgodę na pobłogosławienie Sakramentu Małżeństwa w naszym Sanktuarium. Następnie należy udać się do Kancelarii Parafii Mariackiej z następującymi dokumentami:

  • dowody osobiste narzeczonych,
  • licencja do pobłogosławienia związku małżeńskiego w Parafii Mariackiej, wydana przez parafię zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.