Spowiedź

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
podczas każdej Mszy świętej