UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE:

1. Uroczystość św. Kazimierza Jagiellończyka, królewicza

Triduum:

2 marca – Msza św. o godz. 16.15

3 marca – Msza św. o godz. 16.15

4 marca – Suma odpustowa o godz. 16.15

2. Uroczystość NMP z Porcjunkuli

2 sierpnia – Suma odpustowa o godz. 16.15

3. Uroczystość Pana Jezusa Miłosiernego

13 grudnia – Suma odpustowa o godz. 16.15